20130914_190549

Klíčava

Údolí Klíčavy se nachází na Křivoklátsku,  v těsném sousedství Zbečna (Hamousův statek), u jižní části Lánské obory .

V současnosti je Klíčava vodním zdrojem pro město Kladno, hráz přehrady vystavená v r. 1955 má korunu v nadmořské výšce 295 m, patu pak o 50 m níže.

V dobách minulých zde byl obýván tehdy významný hrad Jivno – dnes zřícenina. O tomto hradu není moc doložených zpráv, ta nejstarší je datována 1515 ( to již hrad stál)

Zajímavá je pověst o ukrytém pokladu, za který však  jeho objevitel málem zaplatil holým životem.  . Tak tak, že stačil utéct dříve, než došlo k zasypání pokladu i celé podzemní chodby, když se začala bortit klenba  chodby, sotva do ní vstoupil…

 

facebooktwittergoogle_plusmail