Podmínky použití

Webové stránky jawablazni.cz provozuje, udržuje a spravuje

Martin Bouška, Bzová 129, 267 43 Bzová tel. 722 639 459

dále provozovatel.

 

Veškerý obsah je chráněn zákony ČR zejména pak tzv. autorským zákonem č. 121/2000 Sb.

Bez souhlasu provozovatele je zakázáno jakékoliv šíření, kopírování či upravování obsahu či jeho poskytování třetím osobám ať již za úplatu či bezúplatně.

Provozovatel umožňuje ostatním uživatelům vkládat vlastní texty (příspěvky) a to včetně obrazového obsahu (fotografie). Provozovatel si vyhrazuje právo bez souhlasu autora příspěvek měnit nebo smazat, pokud existuje podezření, že tento příspěvek je v rozporu s platnými zákony ČR nebo porušuje ochranné známky třetích stran nebo pokud je urážlivý či jinak nevhodný.

Uživatel se zavazuje vkládat do příspěvků pouze fotografie, ke kterým vlastní autorská práva.
Je zakázáno nahrávat jakékoliv fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a zákony ČR.

Provozovatel nenese odpovědnost za text a fotografie poskytnuté uživateli, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů znemožnit přístup uživatelům, kteří svými příspěvky opakovaně nebo závažným způsobem urazili, porušili ochranné známky, autorská práva nebo jinak poškodili práva třetích osob.

Provozovatel výslovně zakazuje zneužití webu jawablazni.cz ke komerčním sdělením bez vědomí provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů znemožnit přístup uživatelům, kteří se pokusí prostřednictvím stránek jawablazni.cz šířit bez vědomí provozovatele jakoukoliv reklamu, nebo rozesílat e-maily či jinou korespondenci komerční povahy.

Každý pokus o porušení zákonů ČR nebo autorských práv bude provozovatelem oznámen Policii ČR a budou také poskytnuty veškeré dostupné údaje které mohou napomoci identifikaci osoby uživatele.

Na tomto webu používáme soubory cookie, abychom zajistili osobní přizpůsobení tohoto webu a zjednodušili a usnadnili navigaci. Soubor cookie je malý textový soubor umístěný na pevném disku webovým serverem. Soubory cookie nelze zneužít ke spuštění programů nebo zanesení virů do počítače. Soubory cookie můžete pomocí nastavení prohlížeče přijmout nebo odmítnout.

 

 

facebooktwittergoogle_plusmail

Napsat komentář